F-GAZ

USTAWA O F-GAZ W związku z chęcią zakupu klimatyzacji/pompy ciepła, pragniemy zaznaczyć, iż zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 12 lipca 2017r (o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw), są Państwo zobowiązani do wskazania osoby lub przedsiębiorstwa, które posiada uprawnienia do obsługi urządzeń z f-gazami. W tym celu prosimy o wypełnienie i odesłanie skanu/zdjęcia wypełnionego oświadczenia, którego wzory zamieszczamy poniżej.

TYP NABYWCY

CEL ZAKUPU

WYMAGANY DOWÓD

Klient końcowy

Eksploatacja urządzenia

Kopia umowy między klientem a instalatorem – WZÓR

Inna firma serwisowa

Dalsza odsprzedaż / montaż u klienta

Kopia certyfikatu / Oświadczenie z numerem certyfikatu – WZÓR; lub

oświadczenie do dalszej odsprzedaży – WZÓR

 

Na własne potrzeby

Kopia certyfikatu / Oświadczenie z numerem certyfikatu – WZÓR

Kolejny dystrybutor

Dalsza sprzedaż

Oświadczenie do dalszej odsprzedaży – WZÓR

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w artykule opublikowanym na stronie Ministerstwa Środowiska oraz w przedmiotowych ustawach.

https://www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/zarzadzanie-emisjami-gazow-cieplarnianych/ochrona-warstwy-ozonowej-i-fluorowane-gazy-cieplarniane/fluorowane-gazy-cieplarniane/aktualnosci/szczegoly/news/weszla-w-zycie-nowelizacja-ustawy-o-szwo-i-f-gazach/ W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem.

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO:
O F-gazach i SZWO – https://www.udt.gov.pl/szwo-i-f-gazy